4 Temmuz 2007 Çarşamba

ATATÜRK, 9 VE 19 RAKAMLARI

Atatürk'ün hayatında "9" rakkamının kendine özgü önemli bir yeri olmuştur.Örneğin Atatürk'ün doğum yılı olan 1881 rakkamı, "9" rakkamı ile birçok ilşkiler göstermektedir.

1+8=9
8+1=9
18=2x9
81=9x9
18+81=99
19x99=1881

Atatürk'ün harb okuluna girdiği tarih : 1899
Vatanı kurtarmak için Samsun'a ayak bastı : 19/05/1919
Bandırma vapurunda yolcu sayısı 19 'dur.
İttihat ve Terakki'nin yıllık toplantısına Trablusgarp delegesi olarak katıldı : 22/09/1909
Sivas kongresinde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesini kurdu : 04/09/1919
Erzurum Mebus adaylığını kabul etti : 19/10/1919
TBMM tarafından kendisine gazi ünvanı verildi ve Mareşalliğe terfi ettirildi : 19/09/1921
Atatürk 19.yüzyılda 19 yıl yaşamıştır.
Atatürk 19.yüzyılın bitmesine 19 yıl kala doğmuştur.
Atatürk'ün ilk askeri görevi, 19.Kolordu Komutanlığıdır.
Mustafa Kemal Atatürk : 19 harften oluşmaktadır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfus cüzdanının numarası da 993814-B idi.
Bu sayı dizisindeki 938 rakkamı öldüğü yılı hatırlatmakta geriye kalan 9 ve 14 rakkamı da ölüm saatinin yakın bir benzeridir.
"Ne mutlu Türküm diyene" =19
"İstikbal göklerdedir" =19

0 yorum:

Yorum Gönder