23 Temmuz 2007 Pazartesi

GÜRBÜZ TÜFEKÇİ KİMDİR?

1929’da Malatya’da doğdu. Galatasaray Lisesi orta kısmından sonra lise öğrenimine Ankara Atatürk Lisesi’nde devam etti. 1958-59 döneminde İ.Ü.Hukuk Fakültesi’ne girdi. 1960 ihtilaliyle Yedek Subay öğretmen olarak vatani görevini yaptı. Terhisini izleyen yıl Hukuk Fakültesi’nden ayrıldı.

1969 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyet tezi “Atatürk’ün Dünya Tarih Bilgisi ve Bu Bilgisinin Hareketlerine Etkisi”başlıklı çalışmadır. Yüksek lisans eğitimini A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü’nde yaptı. Tez konusunu "Türk Devrimi Kemalist sistemdeki kadın haklarının tarihsel nedenleri" oluşturdu.

Orta okuldan sonraki öğretim yılları süresince gazeteci, sigortacı ve pazarlamacı olarak çalıştı.

1981 yılında başladığı O.D.T.Ü. Tarih Bölümü, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi öğretim üyeliğinden 1996 yılında emekli oldu. Aynı görevini 1998 akademik dönem sonuna kadar part - time olarak O.D.T.Ü ve A.Ü. İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktora derslerinde sürdürdü.

1970, 12 Mart nameli (mektuplu) ihtilalinden sonra oluşturulan ATATÜRK İLKELERİNİ TESPİT KOMİSYONUNA üye olarak seçildi. Toplantılar sonunda Atatürk Akademisi Kurulması önerisinde bulunulan kanun tasarısının TBMM’ne sunulmasınadeğin bu çalışmasını Petrol Ofisi’ndeki görevi yanı sıra sürdürdü.

1980, 12 Eylülü ile yeniden başlatılan Atatürkçülük (!) rüzgarının etkisiyle kendisini bu kez, Milli Güvenlik Konseyi alt komisyonlarında, ilkeler konusunda çalışırken buldu.

100. Yıl anmaları nedeniyle, "Atatürk’ün Düşünce Yapısı " adlı kitabı TES-İS Federasyonu tarafından yayınlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığınca 1982'den itibaren askeri okullarda yardımcı ders kitabı olarak okutuldu.

Kültür - Turizm ile Dış İşleri Bakanlıklarının isteğiyle Fransızca ve İngilizce olarak "Atatürkçü Düşüncenin Evrenselliği" adlı kitapçığı yayınlandı.

1989 yılında Ankara’da Atatürkçü Düşünce Derneği’ni kurdu. Aynı dönemde O.D.T.Ü.’de Atatürkçü Düşünce Topluluğunu oluşturarak, bu topluluğun diğer üniversitelerde de kurulmasına ön ayak oldu.

Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 60. yıldönümünde “Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar” başlıklı iki ciltlik derlemesi İŞBANK Kültür Yayınları tarafından basıldı. (1983, 1. cilt Türkçe okudukları; 1985, 2. cilt yabancı dilde okudukları) “Atatürk’ün Seyahat Notları” adlı özgün yapıtı Kaynak yayınlarınca basıldı.

DemirBank'ca yayınlanan BİTMEYEN YÜRÜYÜŞ adlı yapıtın Türkiye Cumhuriyeti kesimini hazırladı.

MK; Düşün ve Barış Yolu dergilerinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Türk tarih Kongreleri, çeşitli sempozyum, kollogyum ve panellere bildirilerle katıldı.

Çeşitli dernek,askeri-sivil lise ve fakültelerde Türk Devrimiyle ilgili konferanslar verdi.

Türk devrimi ile ilgili çalışmalarına devam eden Gürbüz D. Tüfekçi halen İstanbul’da yaşamaktadır.

Üye olduğu dernekler:

Atatürkçü Düşünce Derneği
Anıtkabir'i Koruma ve Yaşatma Derneği
Galatasaraylılar Derneği

0 yorum:

Yorum Gönder